Het is inmiddels alweer 20 jaar geleden dat SJOS is opgericht. 20 jaar vol gezelligheid, vriendschappen, mooie verhalen en vooral: heel veel bezoekers! Graag willen we stilstaan bij het feit dat SJOS in 2022 haar 20 jarig bestaan mag vieren. Dit doen we uiteraard niet alleen. Nee, we willen iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is geweest bij SJOS van harte uitnodigen om op D.V. vrijdagavond 16 september dit met ons te vieren! U/jij komt toch ook? Tot dan!

Voor de organisatie van dit jubileum is het fijn als ongeveer duidelijk is hoeveel mensen hopen te komen, wilt u zich daarom van tevoren opgeven? Na 16 september verwijderen we uw gegevens weer. 

Het is niet nodig dat iedereen zich apart opgeeft. Eén contactpersoon kan meerdere mensen opgeven voor deze avond.
Zodat we je in geval van onvoorziene omstandigheden kunnen bereiken.