sjos interieur

Verhuur bij SJOS

Het SJOS-gebouw is ook beschikbaar voor verhuur. Het gebouw is uitstekend geschikt voor vergaderingen of (kleine) familiebijeenkomsten zoals een verjaardag of een verloving. Hiervoor is bij verhuur de huurder zelf verantwoordelijk voor consumpties en overige organisatie. Wel is er iemand namens SJOS aanwezig om ondersteuning te bieden en het een en ander in goede banen te leiden. Het is huurders niet toegestaan om in het gebouw activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de christelijke identiteit van waaruit SJOS wil werken.

Ondanks corona zijn er bij SJOS voldoende mogelijkheden om een bijeenkomst te organiseren. Uiteraard doen we dit op een verantwoorde manier die past binnen de geldende regels. Om die reden verwijzen we u naar onderstaande coronaregels die gelden in de horeca.

Coronaregels Horeca

– Gasten dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
– Wij vragen gasten om zich te registreren bij binnenkomst;
– Gasten hebben een vaste zitplaats en mogen niet van plek wisselen. Dit geldt voor zowel binnen als buiten;
– De aangegeven looproutes dienen in acht genomen te worden;
– Bij klachten worden mensen verzocht thuis te blijven.

De 1,5 meter afstand is niet verplicht voor

– Kinderen / jongeren tot 18 jaar
– Huishoudens
– Hulpbehoevenden

Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

H. van der Horst-Mulder
Rechterensweg 28
7951 KW Staphorst
tel. 0522-460901 of 06-11468019
famvdhorst28@gmail.com